Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Czy zwierzeta pójda do nieba?
Jakbym miał zdefiniować swoje poglądy na temat duszy u zwierząt, to są takie same jak słynne stwierdzenie (nie mogę sobie niestety przypomnieć nazwiska):
"Zwierzęta są bardziej ludzkie od nas."
Reply
Duszą w sensie ogólnym nazywa się pierwiastek życiowy, dlatego też w takim sensie można mówić nie tylko o duszy ludzkiej, ale również o duszy zwierzęcej, a nawet - roślinnej. Zwierzęta posiadają duszę zmysłową, rośliny zaś - wegetatywną. Dusza ludzka jednak zdecydowanie różni się od duszy roślinnej i zwierzęcej, ponieważ jest duchowa i nieśmiertelna. Dzięki niej człowiek potrafi poznawać rozumowo i kochać w sposób zupełnie wolny. Dusza zwierząt i roślin przestaje istnieć z chwilą ich śmierci.
Reply
Nie zgodzę się z Tobą. Pod względem duszy zwierzęcej/ludzkiej/wegetatywnej. Ludzka jest zwierzęca. Różnimy się bardziej rozwiniętym mózgiem, co jest przyczyną ewolucji. Nie zastanawiało Ciebie nigdy, dlaczego jesteśmy w królestwie zwierząt? I jesteśmy naczelnymi?

No właśnie.

A co do podziału duszy na ludzką i zwierzęcą, to tylko zdanie kościoła, który już od dawna przestał patrzeć na naukę i który się jej coraz bardziej boi.
Reply
Każdy ma własne zdanie, ale to Kościół ma nie omylne nauki, więc tych wartości należy się słuchać. Może na tym zakończymy spór o duszach?
Reply
Kościół Katolicki ma przestarzałą naukę, która jeszcze kilkaset lat temu przetrzymywała Galileusza, miała na listach ksiąg zakazanych dzieła Kopernika, podważała teorie heliocentryczną...
To początek. Teraz religia zmieniła to i twierdzi jak nauka, lecz z czasem, gdy nauka się rozpędza niczym pociąg, teraz kościół nie zmieni bocznicy i nie uratuje siebie. To skończy się kolizją i zniszczeniem peronu "Religia".
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)